dương vật giả

Điều trị liệt dương bằng cấy vật hang giả

Có một số bạn hỏi chúng tôi điều trị liệt dương bằng cấy dương vật giả là có thật hay…