Hướng dẫn viết và đăng code trong bài viết và comment ở WordPress

Như chúng ta đều biết, việc viết code trong các bài viết của WordPress thực sự là một thử thách. Nếu bạn có các đoạn code javascript, PHP, CSS, HTML, ….. và muốn chia sẻ cho người đọc, nhưng thật không may, khi bạn copy những giòng code đó và paste vào bài viết của WordPress thì nó lại không hiển thị.

Tại sao?

Theo mặc đinh, khi bạn viết code của PHP, HTML, Javascript và code của các trương trình lập trình web khác và paste vào bài viết trên blog WordPress, nó sẽ thực hiện một hoặc hai cả hai việc sau:

1. Nó sẽ hoạt động giống như code, nó sẽ thực hiện các mã lệnh, và kết quả là bạn sẽ có một bài viết mà không thể dự đoán được những gì sẽ xuất hiện trong đó.

2. Chúng sẽ bị loại bỏ, sẽ để lại các chỗ trống và sự lộn xộn trong bài viết. Hay nói theo cách khác, nhìn chúng sẽ không như ý muốn của bạn chút nào.

Nhiều người cho rằng nếu họ sử dụng thẻ HTML < code> hoặc <pre> thì các đoạn code nằm trong đó thể hiện ở đúng dạng code. Nhưng thực sự, nếu bạn từng thử sử dụng hai thẻ trên thì bạn sẽ nhận thấy chúng chẳng có tác dụng gì. Vậy làm thế nào để code hiển thị trong bài viết?

Chuyển code sang text

Để code có thể hiển thị đúng trong các bài viết, chúng phải được chuyển sang dạng ký tự. Tức là bạn sẽ chuyển các ký tự code và các symbol sang các kí tự ở dạng thực thể. Trình duyệt sẽ hiểu các kí tự thực thể này và sẽ cho hiển thị chúng đúng như bạn mong muốn.
Như chúng ta đều biết, code bắt đầu bằng một dấu < và kết thúc bằng một dấu >. Đây là một dấu hiệu để WordPress biết rằng những nội dung bên trong nó là code. Do vậy, nếu bạn không chuyển các ký tự đó sang dạng thực thể, WordPress sẽ tự động thực hiện các lệnh trong code đó hoặc là lọc nó không cho hiển thị.

Chính vì thế, cách mà Tích Chu muốn nói đến chính là: làm thế nào để cho WordPress hiểu các đoạn mã trong dấu < và dấu > không phải là code?

Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần chuyển các dấu < và > sang dạng kí tự thực thể, khi đó nó sẽ không bị WordPress và trình duyệt hiểu là code nữa, mà chúng được hiểu là một dạng ký tự thông thường.

Vậy viết các ký tự thực thể này như thế nào?

Dấu < là <
Dấu ” là “
Dấu ‘ là ‘
Dấu / là /

Ví dụ:

Có bạn hỏi mình tại sao theme của em không có phần để cho người đọc viết comment trong các Page mà chỉ có trong Post?

Đây chính là đoạn code cần phải có trong file page.php để comment xuất hiện trong Page ở WordPress:

< ?php comments_template(); ?>

Nhưng thật không may, nếu Tích Chu viết nguyên như trên trong bài viết hoặc comment để trả lời, nó sẽ chẳng hiển thị gì cả, và tất nhiên người đọc sẽ chẳng nhìn thấy gì.
Bằng cách chuyển sang kí tự thực thể, Phamen sẽ viết đoạn code trên như sau:

< ?php comments_template(); ?>

Khi đó, dòng trên sẽ không được coi là một đoạn code hay một câu lệnh, nó chỉ là những kí tự bình thường. < sẽ được WordPress chuyển sang < và hiển thị đúng như những gì mà mình cần viết.

Đây chỉ là cách đơn giản nhất giúp bạn viết và đăng code trong bài viết của WordPress. Trong bài viết sau, mình sẽ giới thiệu với các bạn các plugin và các chương trình tự động chuyển code sang các kí tự thực thể. Hi vọng thủ thuật nhỏ trên sẽ giúp một chút gì đó trên con đường trở thành blogger chuyên nghiệp của bạn

Biên soạn bởi Tích Chu

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *